RunaX

Btmix 30 Kapsül – Samer İlaç

RunaX 30 Kapsül

Sabah akşam aç karnına 15 gün boyunca kullanılır. Sonrasında 15 gün ara verilerek en az 3 ay boyunca bu şekilde kullanılır. İçeriğindeki bileşikler ile ilgili yapılan araştırmalar ışığında en az 3 ay kullanımı tavsiye edilmektedir.

TT Saponinleri;
·        İnflamatuar mediatörleri düşürmede
·        Nöronal hasarı tersine çevirmede
·        Periferik nöropatinin neden olduğu nosiseptif eşiği artırmada
·        Merkezi ve periferik olarak aktiftir.

Gautam, M., Ramanathan, Tribulus terrestris’in M. Saponinleri, merkezi ve periferik mekanizma yoluyla vinkristin ile indüklenen nöropatik ağrıyı hafifletti. Inflammopharmacol 27 , 761–772 (2019). https://doi.org/10.1007/s10787-018-0502-0

2013 yılında Ravichandran R. ve arkadaşları tarafında yapılan İn Vitro bir çalışma sonucunda;
Tek başına insülinle tedavi edilen gruba kıyasla TT, ağrı eşiği yanıtında önemli bir artış sergiledi. Kontrollü diyabet durumlarında, TT oksidatif stres ve enflamatuar sitokin salınımını modüle ederek nöropatik ağrıyı hafiflettiği sonucuna varılabilir.
Nerunjilin (300 mg/kg) etkisi standart ilaç Pregabalin (100 mg/kg) ile karşılaştırılabilir.

Ranjithkumar R, Prathab Balaji S, Balaji B, Ramesh RV, Ramanathan M. Standardized Aqueous Tribulus terristris (nerunjil) extract attenuates hyperalgesia in experimentally induced diabetic neuropathic pain model: role of oxidative stress and inflammatory mediators. Phytother Res. 2013 Nov;27(11):1646-57. doi: 10.1002/ptr.4915. Epub 2012 Dec 27. PMID: 23280817.

RunaX 30 Kapsül

Yapılan çalışmalar ışığında; Tribulus Terrestris Saponinleri 3 aylık kullanımda Nöropatik ve Nosiseptif ağrıda etkili bir seçenek olabilir.
RunaX içeriğindeki TT saponinleri özel olarak tedarik edilmiştir.